Prueba de nivel online

Obtenga una evaluación de sus conocimientos en otro idioma o simplemente practique sus conocimientos

Leer más...

Certificaciones

Acredítese en los niveles del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas

Leer más...

Contacto

inlingua Calella
C/Brugera 277-279
08370 Calella
Teléfono: 93 766 14 91
Fax: 93 769 72 41

Email


Inlingua Calella

Cursos ocupacionals

facebook

Qui pot participar?

Les accions formatives es dirigeixen prioritàriament a persones en situació de desocupació que compleixin amb els requisits següents:

 • Estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya abans d’iniciar l’acció formativa
 • Complir els requisits específics de l’acció a la qual es vulgui participar. (Consultar els requisits a cada curs).

¿Com puc realitzar la pre inscripció?

Per entrar al procés de selecció de candidats és imprescindible aportar la següent documentació a les nostres oficines situades en C/ Bruguera 277 de Calella:

 • Fotocòpia del DNI/NIE
 • Full d’inscripció OTG (Dardo)
 • Fotocòpia de titulació acadèmica (en el cas de requisit del curs)
 • Curriculum Vitae actualitzat
 • Vida laboral o justificant d’empresa (en el cas del curs d’Anglès: gestió comercial)

¿On puc trobar més informació?

Per a més informació, et convidem que ens visitis al C/Bruguera 277 de Calella, truquis al 937661491 o escriguis a calella@inlingua.es

Cursos disponibles:

ACTUALMENT ESTEM A L’ESPERA DE LA NOVA CONVOCATÒRIA QUE ES PREVEU QUE SURTI ENTRE OCTUBRE I NOVEMBRE DE 2016

ADGG208 Activitats administratives en la relació amb el client

Dirigit prioritàriament a persones en situació d’atur.
Família Professional: Administració i Gestió
Modalitat: Presencial (inlingua Calella)
Dates: Del 03/03/2016 al 29/08/2016
Horari: 08:30h a 14:30h de dilluns a divendres
Preu: 0€
Durada: 800 hores
Requisits d’accés:

 • „Graduat Educació Secundària Obligatòria o equivalent o realitzar les proves de competències clau de nivell 2.
 • Competències bàsiques digitals
 • Comunicació en anglès: nivell “usuari bàsic”.

INSCRIPCIONS TANCADES

 


IFCT 0108 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes informàtics

Dirigit prioritàriament a persones en situació d’atur.
Família Professional: Informàtica i comunicacions.
Modalitat: Presencial (inlingua Calella)
Dates: Del 01/03/2016 al 23/05/2016
Horari: De 08:30h a 14:00h de dilluns a divendres
Preu: 0€
Durada: 370 hores

INSCRIPCIONS TANCADES

 


ADGG0508 Operacions d’enregistrament i tractament de dades i documents

Dirigit prioritàriament a persones en situació d’atur.
Família Professional: Administració i Gestió
Modalitat: Presencial (inlingua Calella)
Dates:Del 12/02/2016 a 18/05/2016
Horari: De 08:30h a 14:30h de dilluns a divendres
Preu: 0€
Durada: 440 hores

INSCRIPCIONS TANCADES

 


ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

Dirigit prioritàriament a persones en situació d’atur.
Família Professional: Administració i Gestió
Modalitat: Presencial (inlingua Calella)
Dates:Del 22/01/2016 a 121/06/2016
Horari: De 15:00h a 17:00h de dilluns a divendres
Preu: 0€
Durada: 390 hores

INSCRIPCIONS TANCADES

 


Anglès: gestió comercial

Dirigit prioritàriament a persones en situació d’atur.
Família Professional: Administració i Gestió
Modalitat: Presencial (inlingua Calella)
Dates: 18/03/2016 al 03/06/2016
Horari: De 09:10 a 13:40 de dilluns a divendres
Preu: 0€
Durada: 200 hores
Requisits de accés:

 • „ B.U.P. cursat o „ FP I
 • Experiència professional com a Secretari/a o Administratiu Comercial, i/o haver superat el curs d’ocupació d’alguna de les dues ocupacions citades
 • Haver superat el curs específic d’Anglès: Atenció al Públic o posseir coneixements d’anglés a nivell mitjà equivalent a 200 hores de formació.

INSCRIPCIONS TANCADES

Composició horistzontal 1 linia
Cofinançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil

facebook
twitter
Social Media
spacer
facebook
spacer
twitter