Prueba de nivel online

Obtenga una evaluación de sus conocimientos en otro idioma o simplemente practique sus conocimientos

Leer más...

Certificaciones

Acredítese en los niveles del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas

Leer más...

Contacto

inlingua Calella
C/Brugera 277-279
08370 Calella
Teléfono: 93 766 14 91
Fax: 93 769 72 41

Email


Inlingua Calella

Formació ocupacional

facebook

Qui pot participar?

Les accions formatives es dirigeixen prioritàriament a persones en situació de desocupació que compleixin amb els requisits següents:

 • Estar inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya abans d’iniciar l’acció formativa
 • Complir els requisits específics de l’acció a la qual es vulgui participar. (Consultar els requisits a cada curs).

¿Com puc realitzar la pre inscripció?

Per entrar al procés de selecció de candidats és imprescindible aportar la següent documentació a les nostres oficines situades en C/ Bruguera 277 de Calella:

 • Fotocòpia del DNI/NIE
 • Full d’inscripció OTG (Dardo)
 • Fotocòpia de titulació acadèmica (en el cas de requisit del curs)
 • Curriculum Vitae actualitzat
 • Acreditació de nivell d’anglès o prova de nivell (per Anglès A2 i B2)

¿On puc trobar més informació?

Per a més informació, et convidem que ens visitis al C/Bruguera 277 de Calella, truquis al 937661491 o escriguis a calella@inlingua.es

Cursos disponibles:

ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

Dirigit prioritàriament a persones en situació d’atur.
Família Professional: Administració i Gestió
Modalitat: Presencial (inlingua Calella)
Dates:Del 05/05/2017 al 04/08/2017
Horari: De 08:30h a 21:00h de dilluns a divendres
Preu: 0€
Durada: 390 hores

Programa de curs

INSCRIPCIONS OBERTES


SSCE01 Anglès: A1

Dirigit prioritàriament a persones en situació d’atur.
Família Professional: Serveis  Socioculturals i a la comunitat
Modalitat: Presencial (inlingua Calella)
Dates: 24/03/2017 al 22/05/2017
Horari: De 09:10 a 14:10 de dilluns a divendres
Preu: 0€
Durada: 150 hores
Requisits de accés:

 • „ Edat mínima: 16 anys
 • Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: 2n curs d’ESO o equivalent.
 • Sense coneixements previs d’anglès

Programa de curs

INSCRIPCIONS OBERTES


SSCE02 Anglès: A2

Dirigit prioritàriament a persones en situació d’atur.
Família Professional: Serveis  Socioculturals i a la comunitat
Modalitat: Presencial (inlingua Calella)
Dates: 24/05/2017 al 12/07/2017
Horari: De 09:10 a 14:10 de dilluns a divendres
Preu: 0€
Durada: 150 hores
Requisits de accés:

 • „ Edat mínima: 16 anys
 • Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: 2n curs d’ESO o equivalent.
 • Nivell d’anglès A1 acreditat o contrastat amb prova de nivell

Programa de curs

INSCRIPCIONS OBERTES


SSCE02 Anglès: A2

Dirigit prioritàriament a persones en situació d’atur.
Família Professional: Serveis  Socioculturals i a la comunitat
Modalitat: Presencial (inlingua Calella)
Dates:07/09/2017 al 27/10/2017
Horari: De 09:10 a 14:10 de dilluns a divendres
Preu: 0€
Durada: 150 hores
Requisits de accés:

 • „ Edat mínima: 16 anys
 • Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: 2n curs d’ESO o equivalent.
 • Nivell d’anglès A1 acreditat o contrastat amb prova de nivell

Programa de curs

INSCRIPCIONS OBERTES


ADGG0508 Operacions d’enregistrament i tractament de dades i documents

Dirigit prioritàriament a persones en situació d’atur.
Família Professional: Administració i Gestió
Modalitat: Presencial (inlingua Calella)
Dates:Del 19/01/2016 al 27/04/2017
Horari: De 08:30h a 14:30h de dilluns a divendres
Preu: 0€
Durada: 440 hores
Programa de curs

INSCRIPCIONS COM A RESERVA


IFCT0108 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes informàtics

Dirigit prioritàriament a persones en situació d’atur.
Família Professional: Informàtica i comunicacions.
Modalitat: Presencial (inlingua Calella)
Dates: Del 31/01/2017 al 28/04/2017
Horari: De 15:00 a 21:00h de dilluns a divendres
Preu: 0€
Durada: 370 hores
Programa de curs

INSCRIPCIONS COM A RESERVA


ADGD0308 Activitats de gestió administrativa

Dirigit prioritàriament a persones en situació d’atur.
Família Professional: Administració i Gestió
Modalitat: Presencial (inlingua Calella)
Dates: Del 14/02/2017 al 31/08/2017
Horari: 08:30h a 14:30h de dilluns a divendres
Preu: 0€
Durada: 880 hores
Requisits d’accés:

 • „Graduat Educació Secundària Obligatòria o equivalent o realitzar les proves de competències clau de nivell 2.
 • Competències bàsiques digitals

Programa de curs

INSCRIPCIONS COM A RESERVA


SSCE04 Anglès: B2

Dirigit prioritàriament a persones en situació d’atur.
Família Professional: Serveis  Socioculturals i a la comunitat
Modalitat: Presencial (inlingua Calella)
Dates: 30/12/2016 al 22/03/2017
Horari: De 09:10 a 14:10 de dilluns a divendres
Preu: 0€
Durada: 240 hores
Requisits de accés:

 • „ Edat mínima: 16 anys
 • Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: 2n curs d’ESO o equivalent.
 • Nivell d’anglès A1 acreditat o contrastat amb prova de nivell

Programa de curs

INSCRIPCIONS TANCADES

logos

facebook
twitter
Social Media
spacer
facebook
spacer
twitter